Mua vé Vòng chung kết Tuần lễ thời trang Paris SS23

Đăng ký

Người tham gia

Chương trình
Đăng ký tham gia
Tôi
Tôi
Thông tin cơ bản
Tên*
Tuổi*
Chiều cao (chân không)*
Số điện thoại*
e-mail*
Instagram*
Facebook
Địa điểm đề xuất tham gia Tuần lễ thời trang Paris SS23 (tùy chọn)
Đính kèm file PDF Comp card dưới 2 trang
Đồng ý sử dụng thông tin cá nhân
'Super Talent of the World' (gọi là 'Công ty') coi trọng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi tuân thủ luật “Thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin”. Công ty xác định thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp được sử dụng thông qua chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn về những biện pháp đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân. Khi công ty sửa đổi chính sách bảo mật, thông tin sẽ được thông báo trên trang web (hoặc thông báo cá nhân).

[Các hạng mục thu thập thông tin cá nhân]
Công ty thu thập các thông tin cá nhân sau đây để phục vụ khách hàng tốt hơn. Các hạng mục thu thập: Tên, email, số điện thoại, tuổi, chiều cao, SNS

[Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân]
Tư liệu tư vấn và nhận dạng cá nhân

[Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân]
Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ bị hủy ngay khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.